Hyppää sisältöön
VIESTIMEDIA / SÄÄNNÖT / 1000 SEURAAJAA


MT Hevoset 1000 seuraajaa -arvonta

Arvonnan järjestäjänä toimii Viestimedia Oy (PL 440, Simonkatu 6, 00101 Helsinki), myöhemmin tekstissä “Viestimedia”.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Viestimedian päätöksiä. Viestimedia pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan osanottajat suostuvat myös siihen, että Viestimedia voi ilman erillistä suostumusta tai korvausta julkaista arvonnan voittajan nimen hallinnoimillaan verkkosivustoilla sekä sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) tileillä.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla 25.4.2023 julkaistua MT Hevoset Instagram-postausta kertomalla, minkälaista sisältöä haluaisi nähdä enemmän MT Hevoset Instagram-tilillä ja/tai MT.FI/hevoset -sivustolla.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niiden yritysten työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka ovat olleet mukana tämän arvonnan järjestämisessä.

Viestimedia ei vastaa Instagramin ja sen kommentoinnin toimivuudesta eikä kommenteista, jotka häviävät, keskeytyvät tai muuten epäonnistuvat Viestimediasta riippumattomien teknisten ongelmien tai toimimattomien tietoliikenneyhteyksien vuoksi.

Arvonnan palkintona on Back-on-Trackin heijastava Werano-riimu (1 kpl). Palkinnon arvo on 40 €.
Lisätietoa palkinnosta löytyy: https://backontrack.fi/collections/riimut/products/riimu-werano-heijastava

Palkinto arvotaan kaikkien 1.5.2023 postausta kommentoineiden kesken.
Viestimedia suorittaa arvonnan viikolla 18/2023.

Viestimedia ilmoittaa arvonnan tuloksen voittajalle henkilökohtaisesti ja sopii hänen kanssaan palkinnon toimittamisesta. Jos voittajaa ei tavoiteta yhden (1) viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan tulos mitätöityy ja Viestimedia arpoo uuden voittajan.

Palkintoa ei voi muuttaa eikä vaihtaa rahaksi. Viestimedia maksaa palkinnosta arpajaisveron.

Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Viestimedian vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Viestimedian tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla.