Hyppää sisältöön
Tietosuoja

Viestimedian tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Viestimedia Oy:n (myöhemmin Viestimedia) asiakkaiden sekä verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Viestimedian päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus, aikakauslehdet Koneviesti ja Aarre sekä verkkopalvelu suomela.fi.

Viestimedia on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n (myöhemmin MTK) liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. MTK-konserniin kuuluu myös Maanomistajien Arviointikeskus Oy.

Viestimedia on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin seuraavat asiat:

 • rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 • rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
 • tietojen säilytysaika
 • rekisteröidyn oikeudet
 • tietojen luovutukset
 • tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 • rekisterin suojauksen periaatteet
 • yhteisrekisterinpitäjyys
 • muutokset tietosuojalausekkeeseen
 • yhteystiedot.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Viestimedia Oy

Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 0111165-0

Yhteyshenkilö: Micaela Kopponen

Puhelin: 020 413 2021

Sähköposti: etunimi.sukunimi@viestimedia.fi

Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@mtk.fi

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot kolmeen luokkaan.

1. Asiakkaan antamat tiedot

Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:

 • yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • digitaalisen tilin tunnukset (esim. sähköposti, salasana)
 • demografiatiedot (esim. ammatti, äidinkieli, sukupuoli)
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)
 • suoramarkkinointikiellot ja -luvat
 • yrityksen toimialat
 • arvonta- ja kilpailuvastaukset
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
 • mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot (esim. tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot).

2. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään mm.

 • kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on
 • millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja
 • kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee.

Tietojen avulla voimme

 • toteuttaa käyttäjän pyytämän palvelun
 • kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme
 • räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella
 • mahdollistaa kohdennetun mainonnan esittämisen palveluissamme
 • kohdentaa markkinointiviestintää
 • ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli ja merkki
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus
 • käyttöjärjestelmä ja sen versio.

Lisäksi voimme käsitellä käyttäjän päätelaitteen sijaintietoja. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien geo- ja verkkopaikannusmenetelmien, esimerkiksi IP-osoitteen, lähellä olevia Wi-Fi-yhteyspisteiden ja GPS-tietojen perusteella. Käyttäjän selain välittää tiedot sijaintitietoja pyytävälle palvelulle, kuten Maaseudun Tulevaisuuden sääpalvelulle. Sijainti tallennetaan selaimen muistiin, jotta seuraavalla kerralla käyttäjän ei tarvitse uudestaan paikantaa itseään. Lisätietoja sijainnin tarkkuudesta saa selaimen asetuksista.

3. Muualta hankitut tiedot

Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten

 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää ns. Robinson-rekisteriä
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmää
 • Postin osoitetietojärjestelmää
 • Metsänhoitoyhdistysten ylläpitämää jäsenrekisteriä
 • muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.

Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Käytämme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti mm.

 • palveluiden toteuttamiseen, kuten sijaintiperusteisten säätietojen näyttämiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • laskutukseen ja maksujen valvontaan
 • asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
 • tuotteiden jakeluun
 • asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • profilointiin
 • mainontaan
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen
 • yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

1. Sopimus

Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakas on tilannut (esim. lehden tilaus).

2. Suostumus

Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä (esim. tekstiviesti- tai sähköpostimarkkinointi), toteuttaaksemme sijaintiperusteisia palveluita taikka käyttääksemme evästeitä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen. Voimme myös pyytää asiakkaan suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

3. Oikeutettu etu

Käsittelemme tietoja mm.

 • asiakastapahtumien varmentamiseen (esim. maksujen valvonta)
 • palveluiden toteuttamiseen (esim. evästeiden käyttö palvelujen toimivuuden varmistamiseksi)
 • liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen (esim. palautteiden käsittely)
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen (esim. kirjautumisten seuranta)
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • profilointiin sekä markkinointiin.

Käsittelemme tietoja MTK-konsernin sisällä. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä alla kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” kuvatuin tavoin.

4. Lakisääteinen velvoite

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5. Journalistiset tarkoitukset

Käsittelemme journalistisia tarkoituksia varten henkilötietoja ja muita materiaaleja (esim. valokuvia), joista ihmiset on mahdollista tunnistaa henkilökohtaisesti. Toimituksellisia henkilörekistereitä säilytetään erillään asiakkaiden henkilötiedoista.

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.​

Asiakkaan tietoja tallennetaan asiakasrekisteriimme silloin, kun henkilö tilaa jonkin tuotteistamme, osallistuu järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin tai jos henkilön tiedot ovat kolmansilta osapuolilta markkinointiviestinnän tarpeisiin hankkimissamme rekistereissä. ​

Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä tai tietojen tallennusajankohdasta lukien. Kun viiden vuoden määräaika on kulunut, asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristämme. ​

Jos henkilö kieltäytyy vastaanottamasta markkinointiviestintää, tallennamme tiedon kiellosta muiden asiakkaan tietojen yhteyteen, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen tietojen säilyttämisen ajan.

Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.​

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

1. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

2. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että

 • kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Viestimedialle
 • tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

3. Evästeiden estäminen

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta ei-välttämättömien evästeiden käyttöön sivuston evästeasetusten kautta. Evästeasetukset löytyvät sivuston alalaidasta.

Asiakas voi myös estää kaikki evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Lisäksi asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin. Mikäli asiakas tyhjentää evästeet, nollautuvat myös sivustolla tehdyt evästevalinnat.

4. Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme..

5. Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

6. Suostumuksen peruuttaminen

Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.

Evästeiden asettamiseen annetun suostumuksen voi peruuttaa sivuston evästeasetuksista. Evästeasetukset löytyvät sivuston alalaidasta.

Sijaintisuostumuksen voi peruuttaa selaimen tai päätelaitteen asetuksista. Esimerkiksi Chrome-selaimessa valinnat löytyvät Asetukset / Tietosuoja ja yksityisyys, Edge-selaimessa Asetukset / Sivuston käyttöoikeudet ja Firefox-selaimessa Asetukset / Tietosuoja ja turvallisuus.

7. Valitusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa.

1. Suostumus

Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

2. Viranomaiset

Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

3. MTK-konserni

Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja MTK-konsernin sisällä.

4. Tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

5. Yritysjärjestelyt

Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

7. Yhteistyökumppanit

Voimme jakaa sivustojemme kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille. Mainostajat ja niiden kumppanit käyttävät tietoja tehdäkseen päätöksen mainostilan ostamisesta sekä analysoidakseen kampanjoiden tehokkuutta. Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden ohjelmistojen avulla mainostaja tai sen kumppani voi yhdistää sivustojemme käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneita käyttäjiä.

Lisäksi voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja esimerkiksi maksupalveluntarjoajille tai postiyrityksille tilauksen toteuttamiseksi ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseksi ja virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

8. Oikeusvaateet ja perintä

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

 

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi poikkeuksellisesti perustua myös asiakkaan suostumukseen.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.

 

YHTEISREKISTERINPITÄJYYS

Voimme tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien, kuten Facebookin, kanssa siten, että olemme yhteisrekisterinpitäjiä eli määrittelemme tietyin osin yhdessä sen, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Viestimedian Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Viestimedia ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista sekä näemme sivusta tykänneiden tai sitä kommentoineiden henkilöiden profiilitietoja, kuten nimen ja kuvan, ko. henkilön yksityisyysasetusten mukaisesti. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin. Asiakas saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN

Tämä tietosuojalauseke otettiin käyttöön EU:n tietosuojauudistuksen yhteydessä keväällä 2018 ja sitä tarkennettiin syksyllä 2021 ja 2022.

Aiemmin voimassaolleisiin selosteisiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

Vanha tietosuojalauseke (pdf) (voimassa ennen 11/2022)

Vanha asiakas- ja markkinointirekisteriseloste (pdf) (voimassa ennen 04/2018)

Vanha tietosuojaseloste (pdf) (voimassa ennen 04/2018)

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Muutoshistoria

1.11.2022 Lisätty mm. kohta yhteisrekisterinpitäjyydestä ja tarkennettu evästeitä ja sijaintitietoja koskevaa informaatiota

25.10.2022 Viestimedian päätuotteiden tietoja päivitetty

10.1.2022 Viestimedian yhteyshenkilön tiedot päivitetty

18.8.2021 Tietojen säilytysaika -kohtaa päivitetty

 

YHTEYSTIEDOT

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Viestimedia Oy / tietosuoja, Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtk.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Puhelin: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi