Hyppää sisältöön
Tietosuoja

Viestimedian tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Viestimedia Oy:n (myöhemmin Viestimedia) asiakkaiden sekä verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Viestimedian päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus ja aikakauslehdet Koneviesti ja Aarre verkkopalveluineen sekä verkkopalvelu suomela.fi.

Viestimedia on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n (myöhemmin MTK) liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. MTK-konserniin kuuluu myös Maanomistajien Arviointikeskus Oy.

Viestimedia on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin seuraavat asiat:

 • rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 • rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
 • tietojen säilytysaika
 • rekisteröidyn oikeudet
 • tietojen luovutukset
 • tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 • rekisterin suojauksen periaatteet
 • yhteisrekisterinpitäjyys
 • muutokset tietosuojalausekkeeseen
 • yhteystiedot.

Tämän tietosuojalausekkeen sijasta yksittäistä Viestimedian palvelua saattaa koskea palvelukohtainen tietosuojalauseke. Esimerkiksi Ystävää etsimässä -palvelua koskee oma tietosuojalauseke, eikä ko. palvelun käyttäjien henkilötietoja yhdistetä tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin henkilötietoihin.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Viestimedia Oy

Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 0111165-0

Yhteyshenkilö: Micaela Kopponen

Puhelin: 020 413 2021

Sähköposti: etunimi.sukunimi@viestimedia.fi

Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@mtk.fi

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot neljään luokkaan.

1. Asiakastiedot

Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:

 • yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • digitaalisen tilin tunnukset (esim. sähköposti, salasana)
 • demografiatiedot (esim. ammatti, äidinkieli, sukupuoli)
 • opiskelijanumero ja oppilaitos opiskelijatilauksen yhteydessä 
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)
 • suoramarkkinointikiellot ja -luvat
 • yrityksen toimialat
 • arvonta- ja kilpailuvastaukset
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
 • mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot (esim. tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot).

Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä ja yhteystiedoista sekä yhteenvedon tilaus- ja tarjontahistoriasta.

2. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään mm.

 • kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on
 • millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja
 • kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee.

Evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin voimme

 • toteuttaa käyttäjän pyytämän palvelun
 • kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme
 • räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella
 • mahdollistaa kohdennetun mainonnan esittämisen palveluissamme
 • kohdentaa markkinointiviestintää
 • ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli ja merkki
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus
 • käyttöjärjestelmä ja sen versio.

Lisäksi voimme käsitellä käyttäjän päätelaitteen sijaintietoja. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien geo- ja verkkopaikannusmenetelmien, esimerkiksi IP-osoitteen, lähellä olevia Wi-Fi-yhteyspisteiden ja GPS-tietojen perusteella. Käyttäjän selain välittää tiedot sijaintitietoja pyytävälle palvelulle, kuten Maaseudun Tulevaisuuden sääpalvelulle. Sijainti tallennetaan selaimen muistiin, jotta seuraavalla kerralla käyttäjän ei tarvitse uudestaan paikantaa itseään. Lisätietoja sijainnin tarkkuudesta saa selaimen asetuksista.

3. Muualta hankitut tiedot

Saatamme käyttää tietojen hankkimisessa, päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten

 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää ns. Robinson-rekisteriä
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmää
 • Postin osoitetietojärjestelmää
 • MTK:on kuuluvien yhdistysten jäsenrekistereitä  
 • muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.

Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä tai että markkinointimme tavoittaa palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneet henkilöt.

Lisäksi Viestimedia saa asiakkaan tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten henkilötunnuksen, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jotka auttavat Viestimediaa todentamaan asiakkaan henkilöllisyyden sähköisessä asioinnissa. 

4. Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Voimme yksilöidä verkkopalvelun käyttäjän digitaalisen tunnisteen avulla, kuten on kuvattu yllä kohdassa 2 (palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot). Lisäksi voimme tunnistaa asiakkaan digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas rekisteröityy tai kirjautuu digitaaliselle tilille, tekee tilauksen verkkosivustolla taikka saapuu verkkopalveluun asiakkaalle osoitetun asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta. Kun olemme tunnistaneet asiakkaan, voimme yhdistää yllä kohdassa 1 kuvattuja tietoryhmiä sekä analysoida niitä tilastollisin menetelmin mm. räätälöidäksemme asiakaskokemusta, personoidaksemme sisältöä tai luodaksemme kohderyhmiä mainontaa ja markkinointia varten.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Käytämme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti mm.

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • laskutukseen ja maksujen valvontaan
 • asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen
 • palveluiden toteuttamiseen, kuten sijaintiperusteisten säätietojen ja personoidun sisällön näyttämiseen sekä asiakaskokemuksen räätälöintiin
 • asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
 • tuotteiden jakeluun ja tilausten toimittamiseen
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • profilointiin
 • markkinointiin ja mainontaan
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen
 • yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

1. Sopimus

Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakas on tilannut (esim. lehden tilaus). Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi

 • tarjota palveluitamme rekisteröidyn pyynnön mukaisesti
 • käsitellä tilauksia
 • mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille
 • varmentaa asiakastapahtumia
 • pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa
 • tarjota teknistä tukea
 • laskuttaa palveluitamme.

2. Suostumus

Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä (esim. tekstiviesti- tai sähköpostimarkkinointi), toteuttaaksemme sijaintiperusteisia palveluita taikka käyttääksemme evästeitä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai sisällön personointiin. Voimme myös pyytää asiakkaan suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset merkittävällä tavalla muuttuisivat.

3. Oikeutettu etu

Käsittelemme tietoja mm.

 • asiakastapahtumien varmentamiseen (esim. maksujen valvonta)
 • palveluiden toteuttamiseen (esim. evästeiden käyttö palvelujen toimivuuden varmistamiseksi)
 • liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen (esim. palautteiden käsittely)
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen (esim. kirjautumisten seuranta)
 • sopimuksen tehneen organisaation yhteyshenkilön yhteystietojen käsittelemiseen 
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • profilointiin
 • markkinointiin ja mainontaan.

Siltä osin kuin teemme esimerkiksi asiakkaan tilaushistoriaan perustuvan räätälöidyn tarjouksen sähköpostitse, teemme profilointia. Emme kuitenkaan tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia asiakkaalle tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat asiakkaaseen. Käsittelemme tietoja MTK-konsernin sisällä.

Teemme markkinointia ja mainontaa eri alustoilla. Käytämme esimerkiksi Facebookin ”mukautettuja kohderyhmiä”, jolloin kohdennamme Facebookissa mainontaa olemassa oleville asiakkaillemme taikka rajaamme mainonnan ulkopuolelle olemassa olevat asiakkaamme. Facebookin mukautetut kohderyhmät muodostetaan siten, että asiakkaan sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa Viestimedian asiakkaille taikka luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat Viestimedian asiakkaiden profiileja. Viestimedia ei saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa Viestimedialta tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Asiakas voi vaikuttaa Facebookissa näkyvään mainontaan ensisijaisesti Facebookissa ja toissijaisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen luonteen, käyttötarkoitukset sekä rekisteröidyn ja Viestimedian välisen suhteen, katsomme, ettei käsittely ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, esimerkiksi kieltäytyä markkinointiviestinnän tai uutiskirjeen vastaanottamisesta, milloin tahansa alla kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” kuvatuin tavoin.

4. Lakisääteinen velvoite

Voimme olla velvoitettuja keräämään ja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5. Journalistiset tarkoitukset

Käsittelemme journalistisia tarkoituksia varten henkilötietoja ja muita materiaaleja (esim. valokuvia), joista ihmiset on mahdollista tunnistaa henkilökohtaisesti. Toimituksellisia henkilörekistereitä säilytetään erillään asiakkaiden henkilötiedoista. mä tietosuojalauseke ei koske henkilötietojen käsittelyä toimituksellisiin tarkoituksiin. 

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.​

Asiakkaan tietoja tallennetaan asiakasrekisteriimme silloin, kun henkilö tilaa jonkin tuotteistamme, osallistuu järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin tai jos henkilön tiedot ovat kolmansilta osapuolilta markkinointiviestinnän tarpeisiin hankkimissamme rekistereissä. ​

Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä tai tietojen tallennusajankohdasta lukien. Kun viiden vuoden määräaika on kulunut, asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristämme. ​

Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytämme pääasiallisesti noin kaksi vuotta. Siltä osin kuin havainnoituja tietoja yhdistetään asiakastietoihin, niin pyrimme kuitenkin räätälöimään sisältöä asiakkaan kolmen viimeisimmän kuukauden aikana havainnoitujen mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Käyttäjän on hyvä huomioida, että evästeasetuksissa nimetyt kumppanimme voivat säilyttää evästeillä kerättyjä tietoja pidempään.

Jos henkilö kieltäytyy vastaanottamasta markkinointiviestintää, tallennamme tiedon kiellosta muiden asiakkaan tietojen yhteyteen, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen tietojen säilyttämisen ajan.

Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.​ Tietoja, joiden perusteella kuluttajan henkilöllisyys on todennettu, säilytetään vähintään viiden vuoden ajan siitä, kun saatava on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

1. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

2. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että

 • kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Viestimedialle
 • tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

3. Suostumus evästeiden asettamiseen ja evästeiden estäminen

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta ei-välttämättömien evästeiden käyttöön sivuston evästeasetusten kautta. Evästeasetukset löytyvät sivuston alalaidasta.

Asiakas voi myös estää kaikki evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Lisäksi asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin. Mikäli asiakas tyhjentää evästeet, nollautuvat myös sivustolla tehdyt evästevalinnat.

4. Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvää profilointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Suoramarkkinoinnin voi kieltää myös jokaisen viestin yhteydessä.

5. Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

6. Suostumuksen peruuttaminen

Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.

Evästeiden asettamiseen annetun suostumuksen voi peruuttaa sivuston evästeasetuksista. Evästeasetukset löytyvät sivuston alalaidasta.

Sijaintisuostumuksen voi peruuttaa selaimen tai päätelaitteen asetuksista. Esimerkiksi Chrome-selaimessa valinnat löytyvät Asetukset / Tietosuoja ja yksityisyys, Edge-selaimessa Asetukset / Sivuston käyttöoikeudet ja Firefox-selaimessa Asetukset / Tietosuoja ja turvallisuus.

7. Valitusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa.

1. Suostumus

Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

2. Viranomaiset

Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

3. MTK-konserni

Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja MTK-konsernin sisällä.

4. Tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

5. Yritysjärjestelyt

Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

7. Yhteistyökumppanit

Voimme jakaa sivustojemme kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille. Mainostajat ja niiden kumppanit käyttävät tietoja tehdäkseen päätöksen mainostilan ostamisesta sekä analysoidakseen kampanjoiden tehokkuutta. Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden ohjelmistojen avulla mainostaja tai sen kumppani voi yhdistää sivustojemme käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneita käyttäjiä.

Lisäksi voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja esimerkiksi maksupalveluntarjoajille tai postiyrityksille tilauksen toteuttamiseksi ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseksi ja virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

8. Oikeusvaateet ja perintä

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

 

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen tai EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen, Data Privacy Frameworkiin, perustuen.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.

 

YHTEISREKISTERINPITÄJYYS

Voimme tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien, kuten Facebookin, kanssa siten, että olemme yhteisrekisterinpitäjiä eli määrittelemme tietyin osin yhdessä sen, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Viestimedian Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Viestimedia ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista sekä näemme sivusta tykänneiden tai sitä kommentoineiden henkilöiden profiilitietoja, kuten nimen ja kuvan, ko. henkilön yksityisyysasetusten mukaisesti. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin. Asiakas saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN

Tämä tietosuojalauseke otettiin käyttöön EU:n tietosuojauudistuksen yhteydessä keväällä 2018 ja sitä tarkennettiin syksyllä 2021, 2022 ja 2023 sekä keväällä 2024.

Aiemmin voimassaolleisiin selosteisiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

Vanha tietosuojalauseke (pdf) (voimassa ennen 04/2024)

Vanha tietosuojalauseke (pdf) (voimassa ennen 10/2023)

Vanha tietosuojalauseke (pdf) (voimassa ennen 11/2022)

Vanha asiakas- ja markkinointirekisteriseloste (pdf) (voimassa ennen 04/2018)

Vanha tietosuojaseloste (pdf) (voimassa ennen 04/2018)

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Muutoshistoria

26.3.2024 Tarkennettu tietojen käsittelyn kuvausta, kun otimme käyttöön uuden järjestelmän asiakastietojen analysoimiseksi.

2.10.2023 Tarkennettu kuluttajista käsiteltäviä tietoja, sillä 1.10.2023 alkaen kuluttajat, jotka valitsevat verkossa maksutavaksi laskun, tulee tunnistaa vahvasti. Lisäksi kuvattu, että tiedonsiirrot Yhdysvaltoihin saattavat perustua EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen. 

1.11.2022 Lisätty mm. kohta yhteisrekisterinpitäjyydestä ja tarkennettu evästeitä ja sijaintitietoja koskevaa informaatiota.

25.10.2022 Viestimedian päätuotteiden tietoja päivitetty.

10.1.2022 Viestimedian yhteyshenkilön tiedot päivitetty.

18.8.2021 Tietojen säilytysaika -kohtaa päivitetty.

 

YHTEYSTIEDOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi lähettää Viestimedian asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Vaihtoehtoisesti rekisteröity voi täyttää tarkastuspyyntölomakkeen.

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Viestimedia Oy / tietosuoja, Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtk.fi

Mikäli rekisteröity ei saa kysymykseensä tai pyyntöönsä vastausta, rekisteröity voi ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Puhelin: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi