Hyppää sisältöön
Evästeet

Viestimedian evästelauseke

Viestimedian palveluissa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Noudatamme alan itsesääntelyperiaatteita. Olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästelupien hallintaan tarkoitettua työkalua, jonka tunnistenumero on 28. Käyttäjä voi näiden sivuston evästeasetusten kautta hallita evästeisiin liittyviä valintoja, esimerkiksi antaa suostumuksen, kieltäytyä suostumuksen antamisesta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Käyttäjä voi vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä sivuston evästeasetuksissa.

EVÄSTEET VIESTIMEDIAN PALVELUISSA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään, esimerkiksi

  • miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun
  • milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut
  • mitä selainta käyttäjä käyttää
  • mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio
  • IP-osoite.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin kehittääksemme palveluitamme yhä paremmin käyttäjän mieltymyksiä vastaavaksi sekä räätälöidäksemme sisältöä, markkinointiviestintää ja mainontaa.

Selkeyden vuoksi termillä ”eväste” viitataan tässä evästelausekkeessa varsinaisten evästeiden rinnalla myös muihin vastaaviin tallennustekniikoihin. Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi HTML5:een sisäänrakennettu varastointimekanismi, jolla voidaan tallentaa ja lukea tietoja esimerkiksi käyttäjästä tai tämän päätelaitteesta joko istuntokohtaisesti (session storage) tai pidempiaikaisesti (local storage), verkkokutsuihin pohjautuvien seurantatekniikoiden käyttö sekä käyttäjän päätelaitteen tunnistaminen niin sanotuilla sormenjälkitekniikoilla (fingerprinting). Lisäksi käytämme jaettuja tunnisteita, kuten ID5, jotka välitetään salattuina mainoskutsun mukana kumppaneillemme, ja joiden avulla käyttäjän selain voidaan yksilöidä ja/tai käyttäjä tunnistaa esimerkiksi kohdennetun mainonnan esittämiseksi.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET JA YHTEISÖLIITÄNNÄISET

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Käytämme palveluissamme esimerkiksi seuraavia kolmannen osapuolen työkaluja:

  • Google Analyticsia mittaamaan palveluidemme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon. Google Analyticsin sivustolle
  • Google Ad Manageria mainonnan jakeluun ja kohdennukseen. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä päätelaitteen, sijainnin ja aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon. Google Ad Managerin sivustolle
  • Relevant Audiencea (myöhemmin Relevant) mittaamaan palveluidemme käyttöä ja kaupallistaaksemme mainosnäyttöjä. Relevantin työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennetaan tietoa selauskäyttäytymisestä. Saamiensa tietojen avulla Relevant arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja koostaa sivuston vierailijoista segmenttejä. Relevant voi myös välittää pseudonymisoituja yleisösegmenttitietoja kolmansille osapuolille, jotka voivat yhdistää näitä segmenttejä omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät. Relevantin sivustolle
  • Hotjar-palvelua käyttäjäsessioiden analysointiin. Hotjar visualisoi anonyymisti sen, miten asiakkaat palvelujamme käyttävät. Kerättyjä tietoja käytetään palvelukehityksen tueksi. Hotjarin sivustolle

Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivustolla julkaistavissa Ylen alueuutisissa käytetään Adobe Analytics- ja Chartbeat-järjestelmien asettamia evästeitä. Näiden evästeiden käyttötarkoituksista saa tietoa Ylen sivustolta.

Lisäksi palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten esim. Facebookin tykkäystoiminto. Näiden yhteisöliitännäisten toimintoja saattaa näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Jos käyttäjä on kirjautunut Facebookiin palveluissamme vierailleessaan, tunnistaa Facebookin yhteisöliitännäinen hänet. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät esitä käyttäjälle räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Tarkemmat tiedot kumppaneistamme sekä niiden asettamien evästeiden käyttötarkoituksista löytyvät kulloinkin sivuston evästeasetuksista.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Evästeitä käytetään useasta eri syystä. Niiden avulla voidaan esim. varmistaa palvelun toimivuus ja turvallisuus, parantaa palvelun käyttökokemusta tai esittää käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvia sisältöjä. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden nimet voivat toisinaan muuttua, kun palveluita parannetaan ja päivitetään, mutta yleisesti ne kuitenkin jakautuvat seuraaviin pääluokkiin:

Analytiikan evästeillä kerätään tietoja mm. siitä, kuinka sivustoa käytetään, mitä sivuiltamme etsitään, miten kauan sivuilla vietetään aikaa ja mistä sivuista pidetään. Tietoja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Mainonnan evästeet tallentavat tietoa käyttäjänä vierailusta, sivuista, joita käyttäjä on katsellut sekä linkeistä, joita käyttäjä on avannut. Niiden avulla voidaan mm. varmistaa, että käyttäjälle näytettävät mainokset ovat mahdollisimman osuvia ja käyttäjää todennäköisesti kiinnostavia. Tällaisia evästeitä voidaan esimerkiksi käyttää siten, että käyttäjä näkee tuotteidemme mainoksia, kun vierailee muilla sivustoilla. Niitä voidaan käyttää myös rajoittamaan näytettävän yksittäisen mainoksen näyttökertoja sekä mittaamaan mainoskampanjoiden tehokkuutta. Tämän tyyppisten evästeiden avulla voidaan lisäksi seurata, miten käyttäjä liikkuu eri sivustojen välillä.

Sosiaalisen median evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä Viestimedian palvelussa hänen sosiaalisen median palveluun (esim. Facebook) luomansa profiilin perusteella, jolloin hän voi esim. jakaa juttuja. Sosiaalisen median evästeillä voidaan myös kohdentaa mainontaa.

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä palveluiden ja niiden toimintojen käyttämiseksi (esim. sisäänkirjautuminen). Niiden avulla muistamme käyttäjän valinnat (esim. käyttäjätunnus, paikka). Voimme käyttää niitä myös muiden palvelujen tarjoamiseen (esim. mahdollistamaan videoiden katselun).

Tarkemmat tiedot evästeiden käyttötarkoituksista löytyvät sivuston evästeasetuksista.

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Kunnioitamme käyttäjien valintoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden suhteen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden esto saattaa vaikuttaa joidenkin palveluiden osien tai koko palveluiden toimintaan.

1. Sivuston evästeasetukset

Käyttäjä voi tarkastella evästeiden käyttötarkoituksia ja muokata asetuksia, kuten antaa suostumuksen, kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa annetun suostumuksen, evästekohtaisesti palveluissamme (maaseuduntulevaisuus.fi, koneviesti.fi, aarrelehti.fi, suomela.fi) One Trust -työkalun avulla. Evästeasetukset löytyvät sivuston alalaidasta.

2. Uuden evästeprofiilin luominen

Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu. Tällöin sivustoa koskevat evästevalinnat tulee tehdä uudelleen sivuston evästeasetusten kautta.

3. Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

4. Sovellusten käyttöön pohjautuva mainonnan kohdentaminen

Käyttäjä voi sovelluksen ja/tai mobiililaitteen tietosuoja-asetuksista vaihtaa yksilöivän tunnisteen, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

5. Google Analyticsin käytön estäminen

Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille. Asenna lisäosa

6. VPN-palvelun käyttäminen tai yksityinen selaus

Monet VPN-palveluntarjoajat mahdollistavat selailukäyttäytymisen seurannan estämisen. Käyttäjä voi myös käyttää yksityistä selausta (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) niin, ettei sivuista, joilla käyttäjä on käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.

EVÄSTEIDEN VOIMASSAOLOAIKA

Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Tarkemmat tiedot evästeiden voimassaoloajasta löytyy sivuston evästeasetuksista toimittajien luettelo -välilehdeltä.

Muutoshistoria

1.11.2022 päivitetty evästeasetuksia koskevia tietoja

18.3.2021 päivitetty kolmansien osapuolien evästeisiin liittyviä tietoja

16.11.2020 päivitetty kolmansien osapuolien evästeisiin sekä vaikutusmahdollisuuksiin liittyviä tietoja

26.2.2019 päivitetty kolmansien osapuolien evästetietoja

28.5.2018 päivitetty evästeiden käyttötarkoituksia ja vaikutusmahdollisuuksia