Hyppää sisältöön
VIESTIMEDIA / SÄÄNNÖT / löydä metsuri
 

MT Metsän Etsi metsuri -arvonta

Arvonnan järjestäjänä toimii Viestimedia Oy (PL 440, Simonkatu 6, 00101 Helsinki), myöhemmin tekstissä “Viestimedia”.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Viestimedian päätöksiä. Viestimedia pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan osanottajat suostuvat myös siihen, että Viestimedia voi ilman erillistä suostumusta tai korvausta julkaista arvonnan voittajan nimen hallinnoimillaan verkkosivustoilla sekä sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) tileillä.

Arvontaan osallistutaan kertomalla osoitteessa https://www.riddle.com/view/Rx9TqjMj olevalla kilpailulomakkeella, mistä tyylitelty metsurin kuva löytyy. Vastauksiksi hyväksytään maanantaina 08.04. ilmestyvän MT Metsä -lehden sivunumero tai maanantaina 08.04.2024 julkaistun verkkojutun otsikko.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt lukuunottamatta niiden yritysten työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka ovat olleet mukana tämän arvonnan järjestämisessä.

Viestimedia ei vastaa Riddle-vastauslomakkeen toimivuudesta eikä vastauksista, jotka keskeytyvät tai muuten epäonnistuvat Viestimediasta riippumattomien teknisten ongelmien tai toimimattomien tietoliikenneyhteyksien vuoksi.

Arvonnan palkintona on Peltorin M3 WS Alert XP kuulosuojaimet päälakisangalla. Palkinnon arvo on noin 480 euroa.

Palkinto arvotaan kaikkien 14.04.2024 mennessä vastauksensa verkossa lähettäneiden kesken.
Viestimedia suorittaa arvonnan viikolla 17/2024.

Viestimedia ilmoittaa arvonnan tuloksen voittajalle henkilökohtaisesti ja sopii hänen kanssaan palkinnon toimittamisesta. Jos voittajaa ei tavoiteta yhden (1) viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan tulos mitätöityy ja Viestimedia arpoo uuden voittajan.

Palkintoa ei voi muuttaa eikä vaihtaa rahaksi. Viestimedia maksaa palkinnosta arpajaisveron.

Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Viestimedian vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Viestimedian tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla.